top of page

Llety

Fflat tair ystafell wely gydag un gwely maint king, ystafell twin gyda dau wely sengl ac ystafell sengl gyda gwely sengl, addas ar gyfer 5 oedolyn neu blentyn.

Mae cyntedd mynediad mawr gyda chegin cynllun agored a bwrdd bwyta.  Mae'r lolfa sy'n wynebu'r gorllewin yn edrych dros y lawnt fowlio, y cyrtiau tennis a'r parc chwarae i blant.  Mae ganddo gadeiriau hawdd yn y ffenestr fel y gallwch ymlacio a gwylio'r byd yn mynd heibio.  Mae ganddo deledu clyfar a soffas lledorwedd.

Mae'r gegin yn cynnwys oergell gyda blwch iâ, microdon, popty, hob, peiriant golchi llestri.  Nid oes peiriant golchi dillad ond mae golchdy gerllaw.

Mae gan yr ystafell ymolchi faddon dau ben gyda chawod uwchben, sinc a thoiled.  Mae toiled a sinc ar wahân.  

Darperir gwres a dŵr poeth gan foeler nwy a reolir gan thermostat deallus.  Mae tân trydan yn y lolfa hefyd.  

Mae Wi-fi am ddim wedi'i gynnwys ynghyd â thywelion a llieiniau.

Mae angen cofrestru ar ôl 4pm a desg dalu cyn 10am.

bottom of page