Hygyrchedd

Lleolir Hawen oddi ar lethr byr.  Mae tua 10 gris llechi i'r drws ffrynt gyda chanllaw ar yr ochr.  

Mae gan yr ardd 5 gris i fyny ato.  Yna mae ar un lefel.  Mae un cam hir ar yr ochr.  Mae gan ddwy ochr ffens, mae gan un ochr wely blodau wedi'i godi.  

Mae'r tŷ yn rhan o adeilad a godwyd yn 1862, felly nid yw'r lloriau yn eithaf gwastad.  Unwaith y tu mewn i'r fflat does dim mwy o risiau.