top of page

Y FFLAT

 

Mae Hawen yn llety gwyliau 3 ystafell wely ar gyrion canol y dref o fewn cyrraedd hawdd i'r parc a'r traeth.

  • 300m i'r traeth

  • Yn agos at gyrtiau tennis, lawnt fowlio a pharc chwarae i blant

  • Gofod awyr agored

  • Parcio am ddim

  • Lleoliad tawel

  • Dim anifeiliaid anwes

beach.jpg
Y TRAETH A'R MYNYDDOEDD
 

Mae gan draeth y Bermo adran baner las gyda mulod, llong môr-ladron, trampolinau a'r pen tiki enwog.  Yn ymestyn i'r gogledd mae'r twyni tywod yna milltir arall o dywod euraidd i ddiwedd y promenâd.

Yn amddiffyn y dref mae bryniau'r Rhinogiaid a thros yr aber mae Cader Idris.  Mae digonedd o gyfleoedd cerdded trwy gydol y flwyddyn.

harbour.jpg
Y BYWYD DA
 

Mae gan Abermaw y cyfan.  Difyrion, ffair fach, traeth sydd byth yn mynd dan ei sang.  Mae yna lawer o fwytai i ddewis ohonynt ar gyfer pawb.  Yna mae Hen Bermo; tai sy'n edrych fel eu bod yn cael eu hadeiladu ar ben ei gilydd gyda llwybrau serth cul a lonydd yn arwain at y darn cyntaf o dir a roddwyd i'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Dinas Oleu.  

bottom of page